Sinir sistemi tutulmaları nedir

Yazan: 22 Ağustos 2013  
Kategori: Hastalıklar

Yemek barusunda kandida enfeksiyonu nedir ?
En sık görülen fırsatçı enfeksiyonlardan biridir. Genellikle ağız boşluğu ve yutaktakikandida enfeksiyonlanyla birlikte görülür. Ağn çoğımlukla göğüs kemiği arkasında ya da göbek üzerinde duyulur. Hasta yutma güçlüğü çeker. Özellikle katı besinleri yutma güçlüğü çoğu kez ağız yoluyla besin alınmasım engelleyecek düzeydedir.

Sinir sistemi tutulmaları nedir ?
HIV enfeksiyonu sırasında merkez ve çevre sinir sistemini ilgilendiren belirtiler ortaya çıkar. Bunlar özellikle enfeksiyonun ileri evrelerinde gözlenir. Virüs sinir sistemini ya doğrudan, ya da bağışıklık sistemini zayıflatarak dolayh bir biçimde etkiler.HIV enfeksiyonunda beyin ve beyin zannı (meninks) ilgilendiren klasik belirtiler ile omurilik kökenli duyu azalması ortaya çıkar. Ama
enfeksiyonun sinir sistemini ilgilendiren en tipik ve yaygın belirtileri kısaca ADC adıyla anılan AIDS bunama kompleksidir. Bu durumda HIV doğrudan doğruya beynin akmaddesini yıkıma uğratarak akutla kronik arası bir özellik taşıyan (subakut) beyin has-talığı yapmıştır.
Sinir sistemi tutulmaları  belirtileri
Hastada kavrama yeteneğinin kaybı, hareket sistemi işlevlerinin ve davranışların bozulması gibi bunamaya özgü ti-pik belirtilerin hepsi birden ortaya çıkar. Erken evrelerde bellek zayıflaması, dikkat dağılması, ruhsal uyuşukluk, kişilik değişmesi ve irade kaybı gözlenir. Daha ender olarak darefleksMde ve kas gerginliğinde artış ve titremeler görülür. İleri evrelerde hastalık tablo-su çok ağırdır. Tam bir kişilik bozukluğu ve bellek kaybı söz konusudur. Hasta kavrama yeteneğini ve hareket sistemi işlevlerini bü-yük ölçüde yitirmiştir; idrar ve dışkısını tutamaz.
Havale nöbetleri ve psikozlar görülür.Hastalann yaklaşık yüzde 15’inde çevrel sinir sistemiyle ilgili belirtiler de açıkça ortaya çıkar. Bunlann en önemlisi çok şiddetli ağrı ve felçlereyol açan sinir iltihabıdır (nevrit); iltihap genellikle birçok sinirde birden görülür

Diğer Konular;

Yorumlar
Sohbet