Sinir sistemi tutulmaları nedir

22 Ağustos 2013 Yazan  
Kategori Hastalıklar

Yemek barusunda kandida enfeksiyonu nedir ?
En sık görülen fırsatçı enfeksiyonlardan biridir. Genellikle ağız boşluğu ve yutaktakikandida enfeksiyonlanyla birlikte görülür. Ağn çoğımlukla göğüs kemiği arkasında ya da göbek üzerinde duyulur. Hasta yutma güçlüğü çeker. Özellikle katı besinleri yutma güçlüğü çoğu kez ağız yoluyla besin alınmasım engelleyecek düzeydedir.

Sinir sistemi tutulmaları nedir ?
HIV enfeksiyonu sırasında merkez ve çevre sinir sistemini ilgilendiren belirtiler ortaya çıkar. Bunlar özellikle enfeksiyonun ileri evrelerinde gözlenir. Virüs sinir sistemini ya doğrudan, ya da bağışıklık sistemini zayıflatarak dolayh bir biçimde etkiler.HIV enfeksiyonunda beyin ve beyin zannı (meninks) ilgilendiren klasik belirtiler ile omurilik kökenli duyu azalması ortaya çıkar. Ama
enfeksiyonun sinir sistemini ilgilendiren en tipik ve yaygın belirtileri kısaca ADC adıyla anılan AIDS bunama kompleksidir. Bu durumda HIV doğrudan doğruya beynin akmaddesini yıkıma uğratarak akutla kronik arası bir özellik taşıyan (subakut) beyin has-talığı yapmıştır.
Sinir sistemi tutulmaları  belirtileri
Hastada kavrama yeteneğinin kaybı, hareket sistemi işlevlerinin ve davranışların bozulması gibi bunamaya özgü ti-pik belirtilerin hepsi birden ortaya çıkar. Erken evrelerde bellek zayıflaması, dikkat dağılması, ruhsal uyuşukluk, kişilik değişmesi ve irade kaybı gözlenir. Daha ender olarak darefleksMde ve kas gerginliğinde artış ve titremeler görülür. İleri evrelerde hastalık tablo-su çok ağırdır. Tam bir kişilik bozukluğu ve bellek kaybı söz konusudur. Hasta kavrama yeteneğini ve hareket sistemi işlevlerini bü-yük ölçüde yitirmiştir; idrar ve dışkısını tutamaz.
Havale nöbetleri ve psikozlar görülür.Hastalann yaklaşık yüzde 15’inde çevrel sinir sistemiyle ilgili belirtiler de açıkça ortaya çıkar. Bunlann en önemlisi çok şiddetli ağrı ve felçlereyol açan sinir iltihabıdır (nevrit); iltihap genellikle birçok sinirde birden görülür

Sitomegalovirüs hastalıkları nedir ?

22 Ağustos 2013 Yazan  
Kategori Hastalıklar

Sitomegalovirüs hastalıkları nedir ve belirtileri nelerdir

Herpesviriadae familyasından bir virüs olan sitomegalovirüs (Cytomegalovirus) yaygın olarak görülür ve yalnız insandan insana bulaşır. Tükürük, idrar, anne sütii, cinsel ilişki, kan ve organ nakliyle geçebilir. Batı ülkelerinde olguların yüzde 25’i yaşamın ilk yılmda ortaya çıkar; yüzde 25’i 16-25 yaşları arasında cinsel ilişki yoluyla bulaşır; virüsün 35 yaşın üzerinde alınma oranı ise yüzde 5O’dir.

Bu oran erkek eşcinsellerde yüzde 90’a çıkar.Virüs çeşitli hastalıklara yol açabilir. Bunlann başlıcalan koryoretinit (gözde damartabaka ve ağtabaka iltihabı), yemek borusu iltihabı (özofajit), mide ülseri, ince, kalın ve düz bağırsak iltihaplan (enterit, kolit, proktit), pankreas iltihabı, hepatit gibi sindirim sistemi hastalıklan, başta Pneumocystis carinii olmak üzere genellikle başka firsatçı enfeksiyon etkenlerinin de rol oynadığı zatürreeler, merkez sinir sistemi iltihapları ve kalp kası iltihabıdır (miyokardit). Bütün bu enfeksiyonlar kötü gidişlidir. Ani başlayan ve hızla ölümle sonuçlanan olgulara rastlanmakla birlikte, virüs daha çok yavaş yavaş ilerleyerek ağırlaşan enfeksiyonlara neden olur.


Sohbet