9. sınıf matematik

Yazan: 21 Aralık 2010  
Kategori: Yaşam

fonksiyonlar
sıralı ikili
kartezyen çarpım
analitik düzlem
bağıntı ve özellikleri
fonksiyonun grafiği
fonksiyon çeşitleri
fonksiyonun tersi
fonksiyonların bileşkesi
işlem
işlemin özellikleri
köklü sayılar
köklü sayıların özellikleri
köklü sayılarda işlemler
köklü sayılarda sıralama
kümeler
kümelerin gösterimi
küme çeşitleri
kümelerle ilgili işlemler
kümelerle ilgili problemler
mantık
kavram ve terim
önerme
kıyas
modern(sembolik) mantık
mantığın uygulamaları
modüler aritmetik
modüler aritmetik işlemleri
matematik sistemler
grup ve halka
mutlak değer
mutlak değerin tanımı
mutlak değerin özellikleri
mutlak değerli denklemler
mutlak değerli eşitsizlikler
oran orantı
orantının özellikleri
doğru orantı ve ters orantı
aritmetik ortalama
geometrik ortalama
harmonik ortalama
orantı kurarak problem çözme
rasyonel sayılar
reel(gerçel) sayılar
rasyonel sayılarda dört işlem
rasyonel sayılarda sıralama
devirli ondalık sayılar
çok büyük ve çok küçük sayılar
reel sayının mutlak değeri
reel sayılarda eşitsizlik özellikleri
üslü sayılar
üs alma kuralları
üslü sayılarda işlemler
kuvvetin kuvveti

Diğer Konular;

Yorumlar
Sohbet